ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 牵引甉|œº¾l´ä¿®_工程,æ–ÒŽ¡ˆ,公司 - æ–îC¹¡å¸‚恒发机电设备有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="牵引甉|œº¾l´ä¿®" /> <meta name="Description" content="牵引甉|œº¾l´ä¿®" /> <link type="text/css" href="/template/yongkang/lib/base.css" rel="stylesheet" /> <link type="text/css" href="/template/yongkang/lib/style.css" rel="stylesheet" /> <script src="/template/yongkang/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script src="/template/yongkang/js/foucsbox.js"></script> <script src="/template/yongkang/js/cpczjz.js"></script> <script src="/template/yongkang/js/dtlb.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div class="top"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl"> æ–îC¹¡å¸‚恒发机电设备有限公åæ€Ø“您免è´ÒŽä¾?a href="/">大型高压甉|œº¾l´ä¿®</a>ã€?a href="/supply/">直流甉|œº¾l´ä¿®</a>ã€?a href="/news/">高压甉|œº¾l´ä¿®</a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘布和新资讯,敬请å…Ïx³¨åQ?</div> </div> </div> <div class="head"> <div class="wfixed"> <div class="topCen clearfix"> <div class="fl logo"> <a href="http://www.tao1997.com" title="æ–îC¹¡å¸‚恒发机电设备有限公å? rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20191212093715.jpg" alt="æ–îC¹¡å¸‚恒发机电设备有限公å?></a> </div> <div class="fr tell"> <span>24ž®æ—¶å’¨è¯¢çƒ­çº¿</span> <p>13839053562</p> </div> </div> </div> </div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="http://www.tao1997.com" class="cur" rel="nofollow" title="¾|‘站首页">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/supply/" rel="nofollow" title="¾l´ä¿®™å¹ç›®">¾l´ä¿®™å¹ç›®</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/news/" rel="nofollow" title="新闻动æ€? >新闻动æ€?/a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/about/about2.html" rel="nofollow" title="质量保证">质量保证</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/about/about6.html" rel="nofollow" title="厂房车间">厂房车间</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/about/about3.html" rel="nofollow" title="工程案例">工程案例</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="banner" id="flashs"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); picarr[1] = "/uploads/link/20201218113945.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20201218113957.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20191212093701.jpg"; for (i=1;i<=3;i++) { if(picarr[i]!="") { var j=i-1; document.write ('<div class="bgitem" style="background-image:url('+picarr[i]+');" id="flashbg'+ j + '"></div>'); }} </script> <div class="banner_ctrl"> <a href="javascript:void(0);" class="prev"></a> <a href="javascript:void(0);" class="next"></a> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="iseaCon"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="fl hotSea fs14 font_w"> <span class="fb">热门搜烦åQ?/span> <a href="http://www.tao1997.com/" title="大型高压甉|œº¾l´ä¿®" rel="nofollow">大型高压甉|œº¾l´ä¿®</a> <a href="http://www.tao1997.com/supply/" title="直流甉|œº¾l´ä¿®" rel="nofollow">直流甉|œº¾l´ä¿®</a> <a href="http://www.tao1997.com/news/" title="高压甉|œº¾l´ä¿®" rel="nofollow">高压甉|œº¾l´ä¿®</a> </div> <div class="search fr"> <form name="formSeach" id="formSeach" target="_blank" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()" accept-charset="utf-8"> <input type="text" name="k" value="误‚¾“入关键词搜烦" onblur="if(this.value==''){this.value=this.defaultValue;}" onfocus="if(this.value==this.defaultValue){this.value='';};" class="search_text fl" /> <input type="image" align="absmiddle" src="/template/yongkang/images/sea.png" class="search_button fr" /> </form> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="main"> <div class="wfixed clearfix"> <div class="demo1_menu"> <p>¾l´ä¿®™å¹ç›®</p> <ul> <li><a href="http://www.tao1997.com/gydjwx/" target="" title="高压甉|œº¾l´ä¿®">高压甉|œº¾l´ä¿®</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.tao1997.com/dxgydjwx/" target="" title="大型高压甉|œº¾l´ä¿®">大型高压甉|œº¾l´ä¿®</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.tao1997.com/zldjwx/" target="" title="直流甉|œº¾l´ä¿®">直流甉|œº¾l´ä¿®</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.tao1997.com/dydjxl/" target="" title="低压甉|œºä¿®ç†">低压甉|œºä¿®ç†</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.tao1997.com/qydjxl/" target="" title="牵引甉|œº¾l´ä¿®">牵引甉|œº¾l´ä¿®</a> <ul> </ul> </li> <li><a href="http://www.tao1997.com/byqxl/" target="" title="变压器修ç?>变压器修ç?/a> <ul> </ul> </li> </ul> <div class="contact"> <span>24ž®æ—¶å’¨è¯¢çƒ­çº¿</span> <p>13839053562</p> </div> </div> <div class="fr insRight"> <div class="iabout_title"> <p>¾l´ä¿®™å¹ç›®</p> <div class="xdh"> <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/qydjxl/">牵引甉|œº¾l´ä¿®</a> </div> </div> <div class="prod"> <div class="miaosu">牵引甉|œº¾l´ä¿®</div> <div class="ipro"> <div> <h3><a href="http://www.tao1997.com/supply/81.html" target="" title="牵引甉|œºä¿®ç†åŽ‚家" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20141013103258.jpg" alt="牵引甉|œºä¿®ç†åŽ‚家" width="210px" height="158px" onload="javascript:DrawImage(this,210,158,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.tao1997.com/supply/81.html" target="" title="牵引甉|œºä¿®ç†åŽ‚家">牵引甉|œºä¿®ç†åŽ‚家</a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.tao1997.com/supply/50.html" target="" title="沛_—牵引甉|œºä¿®ç†åŽ‚家" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20121231051139.bmp" alt="沛_—牵引甉|œºä¿®ç†åŽ‚家" width="210px" height="158px" onload="javascript:DrawImage(this,210,158,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.tao1997.com/supply/50.html" target="" title="沛_—牵引甉|œºä¿®ç†åŽ‚家">沛_—牵引甉|œºä¿®ç†åŽ‚家</a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.tao1997.com/supply/45.html" target="" title="牵引甉|œº¾l´ä¿®åŽ‚家" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20121231050731.bmp" alt="牵引甉|œº¾l´ä¿®åŽ‚家" width="210px" height="158px" onload="javascript:DrawImage(this,210,158,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.tao1997.com/supply/45.html" target="" title="牵引甉|œº¾l´ä¿®åŽ‚家">牵引甉|œº¾l´ä¿®åŽ‚家</a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.tao1997.com/supply/44.html" target="" title="牵引甉|œºä¿®ç†åŽ? rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20131211042943.jpg" alt="牵引甉|œºä¿®ç†åŽ? width="210px" height="158px" onload="javascript:DrawImage(this,210,158,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.tao1997.com/supply/44.html" target="" title="牵引甉|œºä¿®ç†åŽ?>牵引甉|œºä¿®ç†åŽ?/a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.tao1997.com/supply/42.html" target="" title="æ–îC¹¡ç‰µå¼•ç”‰|œºä¿®ç†" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20131211043114.jpg" alt="æ–îC¹¡ç‰µå¼•ç”‰|œºä¿®ç†" width="210px" height="158px" onload="javascript:DrawImage(this,210,158,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.tao1997.com/supply/42.html" target="" title="æ–îC¹¡ç‰µå¼•ç”‰|œºä¿®ç†">æ–îC¹¡ç‰µå¼•ç”‰|œºä¿®ç†</a></p> </div> <div> <h3><a href="http://www.tao1997.com/supply/39.html" target="" title="沛_—牵引甉|œº¾l´ä¿®" rel="nofollow"><img src="/uploads/cp/20131211043319.jpg" alt="沛_—牵引甉|œº¾l´ä¿®" width="210px" height="158px" onload="javascript:DrawImage(this,210,158,0,0);" /></a></h3> <p><a href="http://www.tao1997.com/supply/39.html" target="" title="沛_—牵引甉|œº¾l´ä¿®">沛_—牵引甉|œº¾l´ä¿®</a></p> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="pages"> <ul> <li class="previous_s">上一™å?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="next">下一™å?/li> </ul> </div> </div> </div> </div> <html> <head> </head> <body> <div class="clear" ></div> <div class="footnav"> <ul> <li><a href="http://www.tao1997.com" rel="nofollow" title="¾|‘站首页">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/about/" rel="nofollow" title="关于我们">关于我们</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/supply/" title="¾l´ä¿®™å¹ç›®" rel="nofollow">¾l´ä¿®™å¹ç›®</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/news/" title="新闻动æ€? rel="nofollow">新闻动æ€?/a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/contact/" rel="nofollow" title="联系我们">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/sitemap.html" title="¾|‘站地图">¾|‘站地图</a></li> <li><a href="http://www.tao1997.com/sitemap.xml" title="¾|‘站地图">XML</a></li> </ul> </div> <div class="foot"> <div class="foot-con"> 专注生äñ”:<a href="http://www.xxfmjx.com/" target="_blank">大型高压甉|œº¾l´ä¿®</a>,<a href="http://www.xxfmjx.com/supply/gppj/" target="_blank">直流甉|œº¾l´ä¿®</a>,<a href="http://www.xxfmjx.com/supply/yhqpdz/" target="_blank">高压甉|œº¾l´ä¿®</a>½{‰äñ”å“?‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µå’¨è¯¢! <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> 版权所有:æ–îC¹¡å¸‚恒发机电设备有限公å?<a title="技术支æŒ? target="_blank" rel="nofollow">技术支持:中企电子商务</a> <a title="免责声明" target="_blank" rel="nofollow">免责声明</a> 版权所有,严禁转蝲或镜像,˜qè€…å¿…½IӞ¼ <script src="http://s20.#/stat.php?id=4881443&web_id=4881443&show=pic" language="JavaScript"></script> <a href="https://#baidu.com/web/welcome/ico?s=5ac154836ba092867aa7da3efed8169e" title="癑ֺ¦¾lŸè®¡" rel="nofollow">癑ֺ¦¾lŸè®¡</a> </br> 热门城市åQ?</div> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?5ac154836ba092867aa7da3efed8169e"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://g.789001.net/public"></script> <script src="https://xunpan.tydcms.com/images/kefu.js" charset="UTF-8"></script> <a href="http://www.tao1997.com/">无码理论午夜yy404私人影院,综合色图,性生大片免费观看网站蜜芽,久久国产精品无码HDAV</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html> </body> </html>